مشتریان نرم افزار

نسخه ویندوز: مرکز تحفیفات آفتکشهای نباتی، شرکت IGI، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران،شرکت عمران زیست آزما، پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، شرکت آبان کیمیای جنوب، مرکز تخصصی آنالیز شیمیایی جهاد دانشگاهی، شرکت دانش پژوهان شیمی، شرکت زرآزما، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، شرکت آریا شیمی

نسخه وب: اداره کل محیط زیست استان البرز، شرکت تکنو آزما، شرکت کیمیا آزما جم، شرکت کیمیای ناب تجزیه، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، شرکت رهپویان دانش کولاک، شرکت پایش زیست مبنا، شرکت فکور صنعت