اولین نرم افزار کاملا فارسی و مطابق با ایزو 17025 برای مدیریت اطلاعات آزمایشگاه 2684864-0912