درباره نرم افزار

اولین نرم افزار ایرانی و کاملا فارسی برای مدیریت اطلاعات آزمایشگاههای مختلف:

شیمی، محیط زیست، متالورژی، مواد غذایی، فرآوری مواد معدنی و …

همکار اداره استاندارد، همکار اداره بهداشت، همکار اداره محیط زیست،همکار سازمان غذا دارو و …

این نرم افزار در دو نسخه ویندوز و وب ارایه گردیده است.