امکانات نرم افزار

ثبت درخواست و نمونه و دریافت کد رهگیری
ثبت مشتریان
ثبت استانداردها و قیمت انجام خدمات
ارجاع و تقسیم آزمون
پیگیری لحظه ای نمونه
داشبورد مدیریتی
ارائه انواع گزارشات
و…